Müslüm ÜNAL

Müslüm ÜNAL

Kişisel Web Sitesi

Many to Many Bundan önceki yazılarımda bire bir, bire çok ilişki türlerini görmüştük şimdi çoka çok ilişki türünü görelim. Çok çok ilişkileri şu şekilde düşünebiliriz mesela bir okulda öğrencilerin derslerini düşünelim, bir öğrenci birden fazla ders seçebilmekte ve bir dersi de birden fazla öğrenci alabilmektedir bu gibi durumlarda çoka çok ilişki türünü kullanırız. Çoka çok […]

Devamını Oku...

One to Many Bire çok ilişki türü, One to Many diye geçmektedir. Mesela bir öğrenciler tablomuz birde projeler tablomuz olduğunu düşünelim, bir öğrenci birden fazla proje yapabilir fakat yapılan proje bir öğrenciye ait olabilir işte bu gibi yapılarda bire çok ilişki türünü kullanırız. Şimdi aşağıdaki örneği inceleyelim. proje.php(Model Dosyası) <?php namespace App; use Illuminate\Database\Eloquent\Model; class […]

Devamını Oku...

Eloquent ORM de Relotionshipsler, iki veri tabanını birbirine bağlarken kullanacağımız yöntemdir. Tablolar arasında; bire-bir, bire-çok ve çoka-çok ilişki olmak üzere 3 tane ilişki türü bulunmaktadır. Bire Bir İlişki (One to One) Bir tablodaki bir alanın diğer tablodaki sadace bir alanla ilişkili olmasılısıdır. Örnek verecek olursak, bir öğrenciler tablomuz birde biyografi tablomuz olduğunu düşünelim ve her […]

Devamını Oku...

Mass Assigment, Eloquent ORM nin devamı niteliğinde düşünebiliriz. Mas Assigmentde de normal query komutlarını kullanıyoruz fakat bu yönetemde kendine göre query sorguları bulunmaktadır. Insert Metodu web.php Route::get(‘/kullanicilar/ekle’, function () { Kullanici::create([‘isim’=>’muslum’,’yas’=>17,’meslek’=>’e’]); }); Yukarıda yazdığımız kodlar ile Kullanici model nesnemizi kullanarak, kullanicilar tablomuza veri ekleme işlemini gerçekleştirdik. Fakat kodları çalıştırdığımızda hata alırız bunu nedeni Mass Assigment […]

Devamını Oku...

Bir önceki yazımda model nesnesinin nasıl oluşuturacağı ile ilgili vermiştim. Bu yazımda ise oluşturduğumuz model dosyası üzerinden query işlemleri yapacağız. Insert İşlemi Eloquent ORM ile insert işlemini nasıl yapacağımızı aşağıdaki örnek ile gösteriyim; İlk olarak migration dosyamız yardımıyla veri tabanında kullanicilar adında bir tablo oluşturalım. Bunun için oluşturduğumuz create_kullanicis_table.php migrations dosyamızın up metodu içine aşağıdaki […]

Devamını Oku...

ORM Nedir? ORM kavramı (Object Relational Mapping); veri tabanındaki tabloları model nesnelerine dönüştüren ve bizimde bu model nesneleri üzerinden tablolara ulaşmamızı sağlayan yapıdır. ORM’ nin en büyük avantajı veri tabanı tipinden bağımsızdır. Veri tabanı tipinden bağımsız demek, mesela bir proje geliştirdiniz ve veri tabanı olarak MySQL kullandınız fakat daha sonra veri tabanı tipini değiştirirek MsSQL […]

Devamını Oku...

Bu yazımızda Laravel Query Builsders metodlarını inceleyeceğiz. Order By Order By metodu veri tabanından çekilen verilerin, belirtilen sütuna göre sıralamasını yapar. İki parametre alır bunlar DESC ve ASC. DESC, verilerin büyükten küçüğe sıralanmasını sağlar. ASC ise tam tersi küçükten büyüğe sıralanmasını sağlar. web.php Route::get(‘/markalar’, function () { return DB::table(‘markalar’)->orderBy(‘id’, ‘DECS’)->get(); }); Örnekte, markalar tablosunun id […]

Devamını Oku...

Query Builders, veri  tabanı işlemlerini yapmamızı sağlayan diğer bir yöntemdir. Insert İşlemi web.php Route::get(‘/ekle’, function () { DB::table(‘markalar’)->insert([“name”=>”Honda”,”seri_no”=>5,”adet”=>10]); }); Yukarıdaki kodlarda “ekle” sayfasına gidildiğinde markalar tablosunun name sütununa Honda, seri_no sütununa 5, adet sütununa 10 verilerinin girilmesini istedik. Select İşlemi web.php Route::get(‘/marka_listele’, function () { return DB::table(‘markalar’)->where(‘id’,1)->get(); }); Yukarıdaki kodlarda “marka_listele” sayfasına gidildiğinde markalar tablosundaki […]

Devamını Oku...

Raw Quires, SQL komutlarını kullarak veri tabanı işlemlerini yapmamızdır. Raw Querise Komutları Insert İşlemi Insert komutu, veri tabana veri eklemimizi sağlayan komuttur. Kullanımı aşağıdaki gibidir. web.php Route::get(‘/ekle’, function () { DB::insert(‘insert into markalar(name,seri_no,adet) values (?,?,?)’,[“samsung”,10,5]); }); Yazdığımız kodlar ile /ekle sayfasına gidildiğinde markalar tablomuzun name,seri_no,adet sütunlarına samsung,10,5 değerlerinin girilmesini sağladık. Fark ettiyseniz yaptığımız işlemleri web.php […]

Devamını Oku...

Migrations Sütun Ekleme 1.Yol Laravel de oluşturduğumuz Migrations’ a sonradan sütun eklemek için komut satırına php artisan make:migration ekle_markalar_adet –table=markalar komutunu kullanarak markalar tablomuza yeni bir sütun ekleyeceğimizi belirten bir Migrations oluştururuz. Daha sonra tabloya ekleyeceğimiz sütun bilgilerini up metodu içine yazalım. Burada yazağımız kod şu şekilde olacaktır;  $table->integer(‘adet’);  , daha sonra drop metodunun içine sütunun […]

Devamını Oku...