Ruby de dizilere kaldığımız yerden devam edelim. Bugün diziler ile kullanılan fonksiyonları tamamlayıp diziler konumuzu bitirmiş olacağız. Aslında diziler ile ilgili fonksiyonlardan birkaçına bundan önce değinmiştik. Şimdi lafı uzatmadan diğer fonksiyonlara bir göz atalım.

Reverse Fonksiyonu

Bu fonksiyon dizi elemanlarını tersine çevirmemize yarar. Hemen bir örnekle ne demek istediğimi açıklayım.

Yukarıdaki örneğimizde meyveler adında bir dizi oluşturuduk ve içine 4 adet veri girdik. Daha sonrada bu dizi elemanlarını reverse fonksiyonu ile tersine çevirdik. Tersine çevirme işleminde kastımızın ne olduğunu örneğimizin çıktısına bakarak açıklayalım.

Biz meyveler dizimizi oluşturduktan sonra içine verileri sırasıyla “elma,muz,kivi,ananas” şekilinde girmiştik. Fakat reverse fonksiyonunu kullanarak bu dizilimi tam tersine döndürdük.

Sort Fonksiyonu

Bu fonksiyon, dizi içerisindeki elemanları alfabetik bir şekilde sıralama işlemi yapmamıza yarar.

Kullanımı: dizi_adı.sort

First ve Last Fonksiyonları

Firs fonksiyonu, dizinin ilk elemanını, last fonksiyonu ise dizinin son elemanını bulamamıza yarar.,

Kullanımı: dizi_adı.first ve dizi_adı.last

Eğerki dizinin ilk 2 elemanını getirmek istersek de dizi_adı.first(2) şeklinde fonksiyonu kullanabiliriz, burada ki 2 sayısı sizin isteğinize bağlı isterseniz ilk 3 elemanıda çağırabilirsiniz.

Push Fonksiyonu

Bu fonksiyon, dizinin sonuna eleman eklememizi sağlar.

Kullanımı: dizi_adı.push(“eklenecek_dizi_elemanı”)

Unshift Fonskiyonu

Bu fonksiyon, dizinin başına eleman eklemize yarar.

Kullanımı: dizi_adı.unsift(“eklenecek_dizi_elemanı”)

Insert Fonksiyonu

Bu fonksiyon, dizinin istediğimiz yerine eleman eklemimizi sağlar.

Kullanımı: dizi_adı.insert(eklenecek elemanının dizideki index’i , “eklenecek_dizi_elemanı”)

Örnek: meyveler.insert(2, “portakal”)

Delete Fonksiyonu

Bu fonksiyon ile dizideki istediğimiz elemanı diziden çıkartabiliriz.

Kullanımı: dizi_adı.delete(“silinecek_dizi_elemanının_adı”)

Clear Fonksiyonu

Bu fonksiyon ile dizideki bütün elemanları temizleyebiliriz.

Kullanımı: dizi_adı.clear

Include? ve Member? Fonksiyonu

Bu iki fonksiyonda aynı görevi görür ve dizi içerisinde, sorgulanan elemanın olup olamadığını kontrol eder. Bu fonksiyonların çıktısı true ya da false şeklindedir. True çıktısı, dizi içerinse elemanın olduğuna, false çıktısı dizi içerisinde elemanın olamdığını gösterir.

Bu fonskiyonun kullanımı yukarıda görüldüğü gibidir. Örneğimizde dizinin içinde kivi elemanının olup olmadığını sorguladık.

Dizi içerisinde kivi elemanı olduğu için true çıktısını aldık.

İki Diziyi Birleştirme İşlemi

Diyelim ki elimizde iki adet dizi var ve bu dizileri birleştirmeniz gerekti bu durumda ne yapacaksınız? İki diziyi birleştirme işlemi gayet kolaydır. Dizileri birleştirmek için + sembolunu kullanamız yeterli olamaktadır.

Kullanımı: 1.dizinin_adı + 2.dizinin_adı

Böylelikle diziler konumuzu bitirmiş olduk…

Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Başka bir Ruby Günlüğünde görüşmek üzere….