Ruby de ranges yapısı, aralıklı nesneler anlamındadır. Aralıklı nesneler, başı ve sonu belli olan iki nokta arasını kontrol etmemize sağlar. Hemen bir örnekle ranges yapısını daha iyi anlayalım.

Örneğimizde aralik diye bir değişken tanımlayıp, bu değişkene 1 den ile 15’e  kadar ki sayıları tanımladık. Daha sonrada bu aralıkları ekrana basmak için değişkenimizi array yani dizi formatına çevirdik ve ekrana yazdırdık.

Örneğimizin çıktısı yukarıda görülmektedir.

Ranges yapılarında dikkat etmemiz gereken nokta daima küçükten büyüğe sıralama yapılmaktadır. Büyükten küçüğe sıralama yapmak istersek boş bir dizi ile karşılaşırız. Ranges yapılarında ikinci bir kullanım daha mevcuttur. Bu kullanım türünde de başlangıç noktası ile bitiş noktası arasına üç nokta koyarız. Bu kullanım türünde bitiş noktasındaki sayı ekrana yazılmamaktadır. Aşağıdaki örneği incelerek konuyu daha iyi anlayalım.

Örneğimizde başlangıç noktası olarak 10 bitiş noktası olarak 15 sayısını tanımladık. Şimdi örneğimizin çıktısını görelim.

Örneğimizin çıktısı tamda anlattığımız gibi aralıktaki son sayı ekrana yazdırılmadı.

Metinse Aralıklar

Aralıkları sadece sayısal değil metinsel olarakta tanımlamamız mümkündür. Metinsel olarak tanımladığımız aralıklarda aynı sayısal aralıklarda olduğu gibi küçükten büyüğe sıralanır yani alfabetik sıralama ile sıralanır. Bir örnekle ne demek istediğimi anlatıyım.

Örneğimizde ab den başlayıp ae de dahilde olamak üzere aralıktaki harfleri ekrana bastırdık. Örneğimizin çıktısıda aşağıdaki gibidir.

Ranges ile Kullanılabilen Metodlar

Begin Metodu

Bu metod aralıktadaki ilk değeri almamıza yardımcı olur.

Örneğimizde 10 ile 15 aralıkları arasındaki ilk değeri almamızı sağladık yani aralıktaki ilk değer 10 ekrana yazılacaktır.

Örneğimizin çıktısı yukarıdaki gibidir.

First Metodu

Bu metod sayesinde girdiğimiz parametre değerine göre aralığın ilk değerlerini ekrana bastırabiliriz.

Örneğimizde aralıktaki ilk 3 değerin ekrana bastırılmasını istedik.

Örneğimizin çıktısı yukarıdaki gibidir.

Bugünlük anlatacaklarım bu kadar ranges  ile kullanabileceğimiz diğer metodları bir sonraki yazımda anlatmaya devam edeceğim…

Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Başka bir Ruby Günlüğünde görüşmek üzere….