Laravel Controllers Parametre Geçirme

Controllers Parametre İşlemleri Laravelde Controller yardımıyla parametre geçirmek için aşağıdaki gibi bir örnek yapabiliriz. Bu örneğimizde Urunler adında bir controller olduğunu varsayalım. web.php Route::get(“/urunler/{id}”,urunler@index); Urunler.php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request; use App\Http\Requests; class Urunler extends Controller { function index($id) { return  $id; }} Örneğimizde “urunler/” adresine gidildiğinde Urunler controllerinin index metodunun çalıştırılmasını söyledik. “urunler/” adresinden sonra yazacağımız […]

Read More

Laravelde Controller Oluşturma ve Yönlendirme İşlemi

Contoller Oluşturma Controller MVC yapısında veri akışını kontrol eden yapılardır. Laravelde controller oluşturmak için “php artisan make:controller controllerisim” komutunu kullanabiliriz. Oluşturduğumuz controller app dizininin altında bulunan Controllers dizininde bulunmaktadır. Controller Yönlendirme Örnek web.php Route::get(“/urunler”,urunler@index); Urunler.php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request; use App\Http\Requests; class Urunler extends Controller { function index() { return “Ürünler Bölümü”; }} Yukarıdaki örneğimizde […]

Read More

Laravel Parametre Geçirme

Laravel ile sayfalar arası parametre geçirmek için aşağıdaki gibi bir yol izleyebiliriz. Örnek web.php Route::get(‘/home/{id}’,function($id){ return $id; }); Yukarıdaki kodları çalıştırdığımızda,  ‘/home/’ dan sonra yazdıklarımızı artık $id değişkeni ile alabiliriz ve kullanabiliriz. Mesela ‘home/17’ yazdığımızda 17 değerini $id değişkenine atamış oluruz. Eğer linke “/home” yazıp linke gitmeye çalışırsanız ekrana hata basacaktır çünkü yazdığımız kodlarda  bir parametre […]

Read More

Laravel Route İsim Atama

Laravel Route İşlemleri Laravel Route İsim Atama Route isim atama işlemi sayfalar arası link verirken işimizi kolaylaştıracak bir işlemdir. Kısaca bu işlemin nasıl yapıldığından bahsediyim. web.php Route::get(“kategoriler/elektronik/asus/laptop”,[“as”=>”kategoriler”,function(){ return “Route isim atadık”; }]); Yukarıda “kategoriler/elektronik/asus/laptop” linkine kategoriler ismini tanımladık. Bu linki başka bir sayfada kullanmamız gerektiğinde aşağıdaki gibi bir yol izleyebiliriz. anasayfa.blade.php <a href = “{{route(‘kategoriler’)}}”> Elektronik ve […]

Read More