Laravel Migrations Oluşturma ve Silme

Migrations Oluşturma Php Artisan ile Migrationsları kolaylıkla oluşuturabiliriz. Bunun için komut satırına “php artisan make:migration create_markalar_table” komutunu verdiğimizde create_markalar_table adında migrations oluştururuz.  Mİgration oluştuğunda içinde tanımlı iki tane metodla gelmektedir bunlar up ve down. Veri tabanında tablo oluşturmak için up, tablolaları kaldırmak için down metodunu kullandığımızı bir önceki yazımda belirtmiştim. Hatırlarsanız Laravel’ in içinde default […]

Read More

Laravel Migrations

Migration Nedir? Laravel de Migrations sayesinde Php ile veri tabanında tablo oluşturabiliriz. Migrations dosyaları,  “database/migrations ” dizininde bulunmaktadır. Bu dizini açtığımızda karşımıza 2 adet migrations çıkar bunlar Laravel de default olarak gelen migrationslardır. Bu migrationsları incelediğimizde; create_users_table  İlk Class Migration sınıfından extends edilmiş daha sonrada 2 tane metod oluşturulmuş up ve down adında. Up metodu […]

Read More

Laravel Database Bağlantısı

Laravel de Database bağlantısı gerçekleştirmek için ekstra bir dosya oluşturmanıza ve ekstra bir kod yazmanıza gerek yoktur. Laravel bizim için her şeyi düşünmüş ve database dosyasını kendisi oluşturmuştur bize ise sadece dosyayı düzünlemek kalıyor. Laravel Database Bağlantısı Nasıl Yapılır? Laravel de Database bağlantısı yapmak için config dizini altında database.php dosyasını açalım ve orada ki default […]

Read More

Laravel Blade Engine Foreach Kullanımı

Laravel Blade Engine de foreach kullanımını aşağıdaki örnekler anlayabiliriz. web.php Route::get(“/anasayfa”,”Urun@kontrol”); Urun.php(Controller) function kontrol() { $urunler = [“kitap”,”telefon”,”tablet”,”bilgisayar”]; return view(“anasayfa”)->with(“urunler”,$urunler); } taslak.blade.php <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset=”utf-8″> <title>@yield(‘title’)</title> </head> <body> <h1> @yield(‘urun’) </h1> </body> </html> anasayfa.blade.php @extends(‘taslak’) @section(‘title’,’Anasayfa’) @section(‘urun’) @if($urunler) @foreach($urunler as $urun) {{$urun}} <br> @endforeach @else urun bulanamadı @endif @endsection Örneğimizde ilk olarak […]

Read More

Laravel Blade Engine If Kullanımı

Bir önceki yazımda Blade Engine kavramından bahsetmiştim bu yazımda ise Blade Engine de if ve for kullanımından bahsedeceğim. If kullanımı İf kullanımı bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse; web.php Route::get(“/anasayfa”,”Urun@kontrol”); Urun.php(Controller) function kontrol() { $urun = “kitap”; return view(“anasayfa”)->with(“urun”,$urun); } taslak.blade.php <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset=”utf-8″> <title>@yield(‘title’)</title> </head> <body> <h1> @yield(‘urun’) </h1> </body> </html> anasayfa.blade.php […]

Read More

Laravel Blade Engine

Blade Engine, Laravelin bizlere sunmuş olduğu büyük bir kolaylıktır. Şimdi örneklerle Blade Engine yapısını anlamaya çalışalım. ansayfa.blade.php <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset=”utf-8″> <title>Anasayfa</title> </head> <body> <h1> {{$veri}}</h1> </body> </html> Yukarıdaki örnekte ekrana bir değişken yazdırmak için Php taglar açıp kapatmadık ve echo komutunu da kullanmadık. Blade Engine sayesinde iki süslü parentez arasına {{ }} […]

Read More

Laravel View Birden Fazla Veri Gönderme

  Bundan önceki yazımda view’ a bir tane veriyi nasıl göndereceğimizi görmüştük. Peki bir view’ a birden fazla veri göndermek istersek ne yapacağız? Birden fazla veri gönderme işlemini compact komutu ile yapacağız bu komutun kullanımı aşağıdaki gibidir. web.php Route::get(‘/anasayfa/{veri}’ ‘,Urun@vericek’); Urun.php(controller sayfası) function vericek($veri,$veri2,$veri3) { return view(“anasayfa”,compact(‘veri’,’veri2′,’veri3′)); } anasayfa.blade.php <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset=”utf-8″> […]

Read More

Laravel View Veri Gönderme

View Veri Göderme İşlemi View’ a nasıl veri göndereceğimizi örnek üzerinde inceleyelim. web.php Route::get(‘/anasayfa/{veri}’ ‘,Urun@vericek’); Urun.php(controller sayfası) function vericek($veri) { return view(“anasayfa”)->with(“veri”,$veri); } anasayfa.blade.php <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset=”utf-8″> <title>Anasayfa</title> </head> <body> <h1> {{$veri}}</h1> </body> </html> Örneğimizde ilk olarak bir yönlendirme işlemi yaptık ve adres satırına anasayfadan sonra yazılan veriyi veri adında bir değişkene […]

Read More

Laravel View Oluşturma

Laravel View Nedir? Laravelde View, MVC mimarisinde kullanıcı arayüzünü oluşturan yapıdır. View İşlemleri Laravelde viewlar, “resource/views” dizininde bulunmaktadır. Fark edilirse view uzantıları .blade.php şeklindedir. Laravel, Blade Engine gibi güçlü bir yapı kullanmaktadır bu yapıyı daha sonra ki yazılarımda detaylıca anlatacağım. Örnek olarak; Laravel’ i kurduğumuzda tanımlı olarak gelen welcome.blade.php dosyasını görmekteyiz bizde kendimiz anasayfa.blade.php adında bir […]

Read More

Laravel Controllers Route Resource

Controller Route Resource Oluşturma Php artisan yardımıyla komut satırından route resource oluşturmak için ; “php artisan make:controller Urun – -resource” yazarak controller dosyamızı oluşturabiliriz. Peki bu controllerin bize faydası ne olacak? Oluşturduğumuz Controller incelendiğinde; index, create, show gibi içinde hazır methodlar olduğu görülmektedir bu bizim için bir kolaylıktır ayrıca Laravel bu metodlara yönlendirme işlemini kendi […]

Read More