PDO ile MySQL veri tabanı bağlantısını sağlamak için aşağıdaki adımları izlememiz yeterli olacaktır.

try
{
$dns = 'mysql:host=localhost;dbname=veri_tabanim';
$kullanici = 'username';
$sifre = '';
$pdo = new PDO($dns,$kullanici,$sifre);
$pdo->exec('SET CHARSET UTF8');
echo "PDO ile MySQL veri tabanı bağlantısı başarıyla oluşturuldu.";
} catch(PDOException $e){
die('Bağlantıda sorun oluştur'. $e->getMessage());
exit();
}