PDO ile MySQL veri tabanına veri eklemek için PDO::exec() metodunu kullanılır. Şimdi bu metodun kullanımı görerek veri tabanına veri ekleyelim.

 


$veri_ekle = $pdo->exec("INSERT INTO kullanicilar VALUES ('muslum','muslum.unl@gmail.com')");

Yukarıda görüldüğü gibi tek satırlık kodla veri tabanına veri ekleyebiliyoruz. Şimdi yukarıda yazdığımız kodları açıklayalım. Veri tabanın da kullanicilar adında bir tablomuz olduğunu varsayalım ve içinde de id,kullanici_adi,e-mail adında veri girecek kısımlar olduğunu varsayalım. Yazdığımız kodlarda id kısmınının otomatik eklendiğini varsayarsak girdiğimiz ilk veriyi kullanici_adi ikinci veriyi ise e-mail alanına eklemiş olduk.

Şimdi de veri tabanına daha gelişmiş olarak nasıl veri ekleyeceğimizi görelim.

$veri_ekle = $pdo->prepare("INSERT INTO kullanicilar (ad,e-mail,tel) VALUES (?,?,?)");
$veri_ekle->execute(array('muslum,muslum.unl@gmail.com',123445));

Yazdığımız kodlarda ilk satırda kullanicilar tablomuzun ad,e-mail,tel alanına veri ekleyeceğimizi belirttik VALUES komutundan sonra kaç alana veri ekleyeceksek o kadar soru işareti ekledik. Biz ad,e-mail,tel alanlarına veri ekleyeceğimiz için 3 adet soru işareti ekledik.  İkinci satırda da execute metodunu kullanarak verilerimizi ekledik. Verileri eklerken ilk satırda yazdığımız ad,e-mail,tel sıralamısına dikkat ederek verilerimizi bu sıralamada ekleyelim.